ΚΥΑ για παράταση αναστολής δικαστηρίων μέχρι και 31.05.2020

KYA_anastoli_eos_31.05.2020