ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 10.05.2021 ώρα 06:00 έως και 17.05.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_10.05.2021_17.05.2021