ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 14.05.2021 ώρα 06:00 έως και 24.05.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_14.05.2021_24.05.2021