ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 31.05.2021 ώρα 06:00 έως και 07.06.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_31.05.2021_07.06.2021