ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 19.06.2021 ώρα 06:00 έως και 28.06.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_19.06.2021_28.06.2021