ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 28.06.2021 ώρα 06:00 έως και 05.07.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_28.06.2021_05.07.2021