ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 14.12.2020 έως και 07.01.2021 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_07.12.2020_07.01.2021