ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 16.07.2021 ώρα 06:00 έως και 26.07.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΚΥΑ που αφορά στο μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 16.07.2021 ώρα 06:00 έως και 26.07.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων).