ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 02.08.2021 ώρα 06:00 έως και 09.08.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_02.08.2021_09.08.2021