ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 30.11.2020 έως και 07.12.2020 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

fek_30.11.2020_07.12.2020