Λειτουργία Εφετείου Θράκης από 20.09.2021 έως και 27.09.2021 ώρα 6:00 π.μ.

praksi_proedroy_efeton_20.09.2021_27.09.2021