Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 08.02.2021 έως και 15.02.2021 ώρα 06:00 π.μ.

protodikeio_08.02.2021_15.02.2021