Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 11.01.2021 έως και 18.01.2021 ώρα 06:00 π.μ.

protodikeio_11.01.2021_18.01.2021