Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 11.02.2021 έως και 01.03.2021 ώρα 06:00 π.μ.

protodikeio_11.02.2021_01.03.2021