Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 12.04.2021 έως και 19.04.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

protodikeio_12.04.2021_19.04.2021