Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 18.01.2021 έως και 25.01.2021 ώρα 06:00 π.μ.

protodikeio_18.01.2021_25.01.2021