Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 19.04.2021 έως και 26.04.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

protodikeio_19.04.2021_26.04.2021