Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 26.04.2021 έως και 03.05.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

protodikeio_26.04.2021_03.05.2021