Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 26.07.2021 έως και 02.08.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

protodikeio_26.07.2021_02.08.2021