Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 29.03.2021 έως και 05.04.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

protodikeio_29.03.2021_05.04.2021