Οργανωτική Επιτροπή Εφετείου Θράκης για διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2021

Οργανωτική-Επιτροπή-Εφετείου-Θράκης-Πρακτικό-15-2021