Παρατείνεται ως και τις 10.04.2020 η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων – Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ

kya_27_3_2020