Πρόγραμμα εξετάσεων Εφετείου Θράκης για τη διεξαγωγή του πανελλήνιου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2020

Πρόγραμμα-εξετάσεων-υποψηφίψν-δικηγόρων