Πρόγραμμα εξετάσεων Εφετείου Θράκης για τη διεξαγωγή του πανελλήνιου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2019

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Εξετάσεων του Εφετείου Θράκης για τη διεξαγωγή του πανελληνίου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2019 .-

-Παρασκευή 21/6/2019 και ώρα 17:00-19:00, Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

-Σάββατο 22/6/2019 και ώρα 10:00-12:00, Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία και 14:00-16:00, Εμπορικό Δίκαιο

-Κυριακή 23/6/2019 και ώρα 10:00-12:00, Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία και 14:00-16:00, Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας.

1.- Ως τόπος των εξετάσεων της γραπτής δοκιμασίας όλων των μαθημάτων ορίζεται το ακροατήριο του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης (1ος όροφος του νέου Δικαστικού Μεγάρου).

2.- Οι υποψήφιοι σε όλα τα μαθήματα, πρέπει να βρίσκονται στον τόπο των εξετάσεων μισή ώρα νωρίτερα από την ώρα ενάρξεως και να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού. Απαγορεύεται δε απολύτως η χρήση ερμηνευτικών κειμένων, διδακτικών συγγραμμάτων, σημειώσεων ή άλλου είδους βοηθημάτων, πλην των κειμένων των νόμων. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρόχειρο σε κόλα λευκή που θα φέρει τη σφραγίδα του Εφετείου Θράκης.

Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές υπηρεσιακό αντίγραφο

Κομοτηνή 14-6-2019

Η Γραμματέας

Δόμνα Τσίλα