Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο «Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα»