Συνάντηση αντιπροσωπείας Συντονιστικής Επιτροπής Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και ΔΣΑ με Υπουργό Δικαιοσύνης

Σε υλοποίηση αποφάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, προγραμματίστηκε, για την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, συνάντηση αντιπροσωπείας της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του ΔΣΑ με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνο Τσιάρα, μέσω τηλεδιάσκεψης, με αντικείμενο τα επείγοντα θέματα του κλάδου, και ιδίως : 

1. Τα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των Δικαστηρίων κατά την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας και η θεσμοθέτηση των αναγκαίων βελτιωτικών ρυθμίσεων για το χρονικό διάστημα μετά την πάροδο της ισχύος της παρούσας ΚΥΑ (7/12/2020).

2. Τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από τις τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων με το ν. 4745/2020, όπως έχουν διατυπωθεί στην από 12.11.2020 απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ.

3. Η νομοθετική επίλυση των θεσμικών και οικονομικών εκκρεμών ζητημάτων των εμμίσθων δικηγόρων.

4. Η αντιμετώπιση του προβλήματος των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στην καταβολή των αποζημιώσεων Νομικής Βοήθειας.

5. Λοιπά προβλήματα του κλάδου.