Συνάντηση Προέδρου Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, Γεώργιο Γεωργαντά, συναντήθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός.

Στη συνάντηση ο Πρόεδρος της Ολομέλειας έθεσε ιδίως το ζήτημα της επιτάχυνσης των διοικητικών διαδικασιών και της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων από τους δικηγόρους.

Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση, τέθηκαν τα εξής ζητήματα:

1. Ζητήθηκε η ένταξη στο ΕΣΠΑ (ως επιλέξιμης δαπάνης) της αναβάθμισης της ΤΝΠ του ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, προκειμένου να παρέχονται στους δικηγόρους Αθηνών υψηλού επιπέδου υπηρεσίες νομικής πληροφορικής, με τα πλέον προηγμένα τεχνολογικά μέσα.

2. Με δεδομένο ότι η χρήση ψηφιακών υπογραφών από τους δικηγόρους είναι αναγκαίο προαπαιτούμενο για πλήθος σπουδαιότατων ψηφιακών διαδικασιών, όπως η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια, τέθηκε το ζήτημα της συντόμευσης του χρόνου λήξης της ισχύος των ψηφιακών υπογραφών του συστήματος ΕΡΜΗΣ, που έχουν δοθεί στους δικηγόρους και η ανάγκη παράτασής τους.

3. Τονίστηκε η ανάγκη επέκτασης της διαλειτουργικότητας του ΟΠΣ Ολομέλειας με τα πληροφοριακά συστήματα του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε οι δικηγόροι να μπορούν να πιστοποιούνται αυτομάτως και εξ αποστάσεως στις δημόσιες υπηρεσίες, και να διευκολύνονται έτσι στη λήψη πιστοποιητικών και εγγράφων, για τη λήψη των οποίων σήμερα απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, πολύωρη αναμονή και γραφειοκρατική καθυστέρηση.

4. Επείγει να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα με το Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο, ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά

α) την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων (εμπράγματων αγωγών και αποφάσεων προσημείωσης υποθήκης) στα Κτηματολογικά Γραφεία,

β) έρευνα στα κτηματολογικά στοιχεία για όλες τις περιοχές όπου έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, γ) την παραγγελία, πληρωμή και χορήγηση πιστοποιητικών από τα Κτηματολογικά Γραφεία.

5. Τέλος, εκτέθηκαν τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στην Α’ Φάση εφαρμογής του ΟΣΔΔΥ ΠΠ, ιδίως στην παρακολούθηση της ηλεκτρονικής ροής μήνυσης, και ζητήθηκε η άμεση αντιμετώπισή τους.

Ο Υφυπουργός από την πλευρά του αναγνώρισε τη σπουδαιότητα των ζητημάτων που τέθηκαν για την καθημερινότητα των δικηγόρων και δεσμεύθηκε ότι θα τα μελετήσει και θα προβεί σε όποιες ενέργειες θεωρήσει σκόπιμες.