Υιοθέτηση Υγειονομικού Πρωτοκόλλου COVID-19 στις υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ_signed