Υπoυργείο Δικαιοσύνης: Και μέσω ψηφιακής πλατφόρμας οι εξετάσεις των υποψηφίων δικηγόρων

99ΜΑΩ-ΔΡΕ