Ανακοίνωση – Παράταση προθεσμίας για αναμόρφωση Δασικών Χαρτών Δράμας

10007_21-08-2020-Ανακοίνωση-παράτασης-προθεσμίας_signed