Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με τον Υπουργό Οικονομικών

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, αντιπροσωπείας της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας και του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσό, και τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης, Ευστάθιο Κουτσοχήνα, Πειραιώς Γεώργιο Σταματογιάννη και Λαμίας Αθανάσιο Μακρυγιάννη.

Κατά τη συνάντηση ετέθησαν από τους εκπροσώπους της Ολομέλειας τόσο τα πάγια οικονομικά αιτήματα του κλάδου, όσο και τα ειδικά ζητήματα που αφορούν την προστασία του εισοδήματος των δικηγόρων, τα οποία ανέκυψαν κατά το διάστημα της πανδημίας (COVID-19).

Ειδικότερα ετέθησαν από την πλευρά των εκπροσώπων του δικηγορικού σώματος τα κάτωθι θέματα:

1. Της οικονομικής στήριξης των δικηγόρων, ως επαγγελματικού κλάδου που επλήγη ιδιαίτερα από την πανδημία (COVID-19) (αποζημίωση ειδικού σκοπού, επιστρεπτέα προκαταβολή, ένταξη στα ευρωπαϊκά προγράμματα επανένταξης και επανεκκίνησης της οικονομίας, ιδίως στο πρόγραμμα SURE και το Πρόγραμμα ενίσχυσης της επανεκκίνησης ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων του Ταμείου Ανάκαμψης).

2. Της υπαγωγής των δικαστηριακών υπηρεσιών σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ καθώς και της αύξησης του ανωτάτου εισοδηματικού ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ, πάνω από τα 10.000€, που είναι σήμερα, σε εφαρμογή της μηδέποτε εφαρμοσθείσης (μόνης θετικής για τους ελεύθερους επαγγελματίες) μνημονιακής δέσμευσης των ελληνικών Κυβερνήσεων.

3. Της κατάργησης, άλλως μείωσης, του τέλους επιτηδεύματος.

4. Της μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης. 5. Της χορήγησης επιδόματος ανεργίας στους δικηγόρους από το λογαριασμό ΟΑΕΔ (ν. 3986/2011) 6. Μισθολογικά θέματα των εμμίσθων δικηγόρων.

Ο Υπουργός Οικονομικών επιφυλάχθηκε να απαντήσει τόσο στα γενικά, όσο και στα ειδικά θέματα που αφορούν τον κλάδο, αφού τα μελετήσει, ενόψει των οικονομικών μέτρων που εξετάζει η Κυβέρνησης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.