ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, ο Άρειος Πάγος θα δεχθεί αμοιβαία ανταλλαγή διορισμών μεταξύ δύο διορισθέντων Δικαστικών Αντιπροσώπων με την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεχτεί και παραλάβει τους διορισμούς τους. Τα πρωτότυπα των διορισμών πρέπει να περιέλθουν στον Άρειο Πάγο, Λ. Αλεξάνδρας 121, ΤΚ 11522, γραφείο 111 (τηλ. 2106419153) μαζί με δήλωση των δύο Αντιπροσώπων ότι επιθυμούν την συγκεκριμένη αμοιβαία αλλαγή μέχρι την Παρασκευή 17/5/2019 και ώρα 18:00. Στην επόμενη απόφαση των διορισμών από τον Άρειο Πάγο, θα περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη αλλαγή των διορισμών και θα αποσταλούν τα νέα διοριστήρια στις κατά τόπους Εισαγγελίες, από όπου θα τα παραλάβουν οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της αμοιβαίας ανταλλαγής, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι διορισθέντες Δικαστικοί Αντιπρόσωποι να αποστέλλουν στην Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας email μέσω της φόρμας Επικοινωνίας της ιστοσελίδας, αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους, το email τους, τον Δικηγορικό Σύλλογο στον οποίο ανήκουν (εφόσον είναι Δικηγόροι), το Εκλογικό Τμήμα στο οποίο διορίσθηκαν εντός Νομού Δράμας καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.