Πατήστε παρακάτω για να κατεβάσετε τον αναλυτικό ασφαλιστικό οδηγό για τη ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις (ν. 4611/2019). Την επιμέλεια και τη σύνταξη του οδηγού έχει αναλάβει ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Σύμβουλος ΔΣΑ και Πρόεδρος της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων.

Προλογίζει ο Πρόεδρος του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός.