Διευκρινίσεις για Ασφαλιστικές Εισφορές ΕΤΕΑΕΠ

Σήμερα 18.3.2019 και ώρα 15:00 έλαβε χώρα συνάντηση μεταξύ του Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ κ. Νικόλαου Μπρίκη και του εξουσιοδοτηθέντα από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας κ. Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, Σύμβουλου ΔΣΑ και επικεφαλής Επιτροπής Ασφαλιστικού του ΔΣΑ.

Στη συνάντηση παραδόθηκε στο Διοικητή η από 18.3.2019 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων για το θέμα των ειδοποιητηρίων του ΕΤΕΑΕΠ και την έναρξη λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας.
Ο Διοικητής έθεσε υπόψη των Δικηγόρων ότι ήδη στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες, που επιλύουν αρκετά από τα προβλήματα, στο σύνδεσμο: https://www.eteaep.gov.gr/web/post/category/self-employment
Από πλευράς Δικηγορικού Σώματος τέθηκαν τα ακόλουθα:

  1. Να εκδίδεται ένα μηνιαίο ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ (με εντεταγμένες και τις δόσεις αναδρομικών). Από πλευράς ΕΤΕΑΕΠ έγινε γνωστό ότι στην παρούσα φάση κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό από τεχνικής πλευράς, αλλά θα εξεταστεί για το μέλλον.
  2. Να μην υπάρχει τραπεζική προμήθεια τουλάχιστον για τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Από τη πλευράς ΕΤΕΑΕΠ έγινε γνωστό πως θα διερευνηθεί αυτή η δυνατότητα σε συνεννόηση με τις Τράπεζες και τον ΕΛΤΑ.
  3. Να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τις Τράπεζες που εξυπηρετούν την πληρωμή του Κωδικού με όλες τις υπηρεσίες (ηλεκτρονικές και μη). Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ έγινε γνωστό πως η έναρξη της διαδικασίας πληρωμής μέσω Τραπεζών θα λάβει χώρα την 5η Απριλίου 2019.
  4. Να υπάρξει παροχή πληροφοριών και σημείου (ηλεκτρονικής υπηρεσίας) για επίλυση προβλημάτων ασφαλισμένων. Ήδη αυτό παρέχεται με τις πληροφορίες στον παραπάνω σύνδεσμο και με δημιουργία κέντρου ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mmisth@eteaep.gov.gr
  5. Να υπάρξει δυνατότητα πληρωμής του συνόλου ή μέρους της εκκαθάρισης των αναδρομικών 2017 και 2018. Έγινε γνωστό από τη Διοίκηση ότι αυτή η δυνατότητα υπάρχει ήδη στο σύστημα, ενώ θα εξεταστεί και η δυνατότητα έκδοσης σχετικού παραστατικού εξόφλησης εκκαθάρισης για φορολογική ή άλλη χρήση.
  6. Να υπάρξει άμεση ανάκληση ειδοποιητηρίων παραλλήλως ασφαλισμένων (έμμισθοι και μπλοκάκια), τα στοιχεία των οποίων υπάρχουν στην ΗΔΙΚΑ. Από τη Διοίκηση έγινε γνωστό πως (όπως γράφεται στην ανακοίνωση) η κατηγορία των ασφαλισμένων θα πρέπει να αγνοήσει τα ειδοποιητήρια αυτά και σταδιακά με την πάροδο του χρόνου τα ζητήματα θα διορθώνονται.
  7. Για όσες περιπτώσεις υπάρχουν με διακοπή ή έναρξη ασφάλισης ή αλλαγή Συλλόγου, συμφώνως με όσα διαβεβαίωσε ο Διοικητής, θα αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ανωτέρω διεύθυνση προς επίλυση, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά που αναγράφονται στην ανακοίνωση.
  8. Στη συνάντηση επίσης έγινε γνωστόν ότι δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή των δικηγόρων στο ΕΤΕΑΕΠ, αρκεί η εγγραφή τους στο μητρώο του ΕΦΚΑ, καθόσον το μητρώο είναι κοινό. 
  9. Τέλος ετέθη το ζήτημα της παράτασης της προθεσμίας αποπληρωμής των ειδοποιητηρίων για το Μάιο και από τη Διοίκηση έγινε γνωστό πως το ζήτημα θα εξεταστεί.
LINK για προθεσμία πληρωμής ΕΤΕΑΠ
LINK Εισφορές μη μισθωτών ΕΤΕΑΕΠ Ειδοποιητήρια