Επισυνάπτονται:

–Η εγκύκλιος για την λειτουργία των δικαστηρίων την περίοδο των εκλογών (21 έως 28 Ιουνίου 2023).

–Διευκρινιστική εγκύκλιος

rexdo-2te_2