Το μείζον πρόβλημα της καθυστέρησης στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων τραυματίζει το κύρος της Δικαιοσύνης και αποφλοιώνει το δικαίωμα σε δικαστική προστασία των πολιτών, στο όνομα των οποίων -και μόνον- απονέμεται κατά το Σύνταγμα.

Ο δημόσιος διάλογος και η διατύπωση αποτελεσματικών λύσεων προϋποθέτει πρωτίστως τη διάγνωση του μεγέθους του προβλήματος.

Οι όποιες προσεγγίσεις επί του ζητήματος δεν μπορούν να αφίστανται των επίσημων στατιστικών στοιχείων, τα οποία είναι αψευδείς μάρτυρες της πραγματικής κατάστασης που επικρατεί στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Από τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία [τόσο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όσο και της ΕΕ ( EU Justice Scoreboard) και του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEPEJ Evaluation Report)], προκύπτουν τα εξής ενδιαφέροντα συμπεράσματα:

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο με τους σχετικούς πίνακες πατήστε εδώ.