ΚΥΑ για τη λειτουργία των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων

kya_ypothikofylakeia_25.04.2020