Λειτουργία Εφετείου Θράκης από 27.09.2021 έως και 04.10.2021 ώρα 6:00 π.μ.

praksi_proedroy_efeteioy_27.09.2021_04.10.2021