Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας μέχρι 16.09.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

protodikeio_eos_16.9.2021