Πρόσκληση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης Δ.Σ.Δ. 4-7-2017

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΔΡΑΜΑΣ

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Δικαστικό Μέγαρο Δράμας

Τ.Κ. 661 32  ΔΡΑΜΑ

Τηλ. Επικ.: 25210 – 23540, 22694, 26103, 55332

Fax:   25210 – 55455

http://www.dsdr.gr  •  E-mail : info@dsdr.gr

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μελών Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

 

Καλείσθε σύμφωνα με το άρθρ. 98 § 1 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) σε επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση, ως μέλη του Δ.Σ.Δ., την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016, όπως αυτός ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας.
  2. Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αυτός ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας.
  3. Ενημέρωση των μελών από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας για τρέχοντα θέματα ασφαλιστικό – φορολογικό, Λ.Ε.Δ.Ε. κλπ. και για την υποχρέωση εγκατάστασης μηχανημάτων POS έως την 27-7-2017 στα γραφεία των μελών του Δ.Σ.Δ..

Δράμα, 30 Ιουνίου 2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

Ο Πρόεδρος                                                                                Η Γεν. Γραμματέας

                                                                                                      Αναστάσιος Πούλιος                                                                         Αμαλία Σαλωνίδου