Στάση εργασίας μελών Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας την 30-5-2018